Wspólnie o dydaktyce – wizyta delegacji z Odessy

W dniach od 6 do 10 listopada dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej odbyła się wizyta przedstawicieli Narodowego Uniwersytetu im. Ilii Miecznikowa w Odessie (OUN) na Uniwersytecie Gdańskim (UG).  Delegacją kierowała Maiia Nikolaieva, Pierwsza Prorektor, oprócz niej z Odessy przybyła Svitlana Gvozdii, Kierownik Działu Edukacyjnego, Olga Savastru, Sekretarz Uniwersyteckiej Rady Badawczej i Metodycznej, Iryna Lomachynska, Kierownik Katedry Ekonomii i Przedsiębiorczości, Olga Ruzhytska, Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Doktoranckich oraz Anzhela Levenets, Profesor Nadzwyczajny Katedry Prawa Konstytucyjnego i Sprawiedliwości.

Naukowcy z Odessy spotkali się z Jego Magnificencją Rektorem Prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, Dr hab. Anną Jurkowską-Zeidler, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, oraz Dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim, Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

W ramach wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG Dyrektor Centrum dr Ewą Szymczak, dr Beatą Karpińską-Musiał, która prowadziła warsztaty dla uczestników oraz dr Jarosławem Jendzą, który opowiedział o dydaktyce na największym Wydziale UG.

W ramach wizyty doszło także do spotkania z pracownikami Biura Kształcenia UG w ramach której Małogorzata Kamińska zaprezentowała organizację form kształcenia na Uniwersytecie.

Wizyta była nie tylko okazją do dalszego pogłębiania relacji ale także dyskusji o różnicach i podobieństwach kształcenia na wszystkich poziomach oraz zaplanowania wspólnych przedsięwzięć z zakresu dydaktyki

To top