Kongres Młodej Nauki

Niezwykle istotne jest włączanie członków społeczności akademickiej uczelni z Ukrainy w praktykę naukową. Taką możliwość daje na przykład udział w Kongresie Młodej Nauki tj. multidyscyplinarnej międzynarodowej konferencji, która odbywa się co roku na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty i rozwijać się naukowo. Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie jest ograniczona – przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

W poprzednim roku Uniwersytet Gdański zaprosił naukowców z Ukrainy, którzy mogli wziąć udział w Kongresie za darmo. W tegorocznej edycji udział przedstawicieli uczelni z Ukrainy był jeszcze szerszy. W skład Komitetu Naukowego Kongresu wszedł Rektor oraz Prorektor uczelni z Odessy, odbył się specjalny panel dotyczący współpracy z Ukrainą a w ramach wydarzenia prelekcje wygłosili studenci i doktoranci z Odessy. Planujemy by część przyszłorocznego Kongresu odbyła się w formule online a opiekunami części paneli byli naukowcy z Odessy.

 

КОНГРЕС МОЛОДОЇ НАУКИ 

 

Надзвичайно важливо залучати до наукової практики членів академічної спільноти університету з України. Таку можливість надає, наприклад, участь у Конгресі Молодої Науки – мультидисциплінарній міжнародній конференції, яка щорічно проводиться в Гданському університеті. В рамках проекту на десятках панелей молоді вчені можуть презентувати результати своїх досліджень, обговорити свої дисертації, налагодити контакти та розвиватися науково. Тематика доповідей в рамках конференції не обмежена – заплановані виступи з природничих, експериментальних, гуманітарних, соціальних та інших наук. 

Минулого року Гданський університет запросив науковців з України взяти участь у Конгресі безкоштовно. Цього року участь представників університетів з України була ще більш широкою. До складу наукового комітету конгресу входили ректор і проректор Одеського університету, була проведена спеціальна панель, присвячена співпраці з Україною, і в рамках заходу були прочитані лекції студентами та докторантами з Одеси. Ми плануємо, що наступного року частина Конгресу пройде в онлайн-формулі, а частина панелей буде проходити під керівництвом вчених з Одеси. 

 

 

 

 

To top