Szkoły letnie

Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce latem tego roku była naukowa szkoła letnia Summer Science Campus w ramach której studenci mogli przez 12 dni zwiedzić Gdańsk, spotkać się z władzami uczelni, istotnymi naukowcami, poznać metody badawcze czy porozmawiać o swoich planach badawczych a także zintegrować się z kolegami i koleżankami z Polski.

 

W drugiej połowie sierpnia odbyła się kolejna szkoła letnia Summer School for the Promotion of Democratic Values. Jest to unikalne wydarzenie w trakcie którego uczestnicy mogli dyskutować na temat wartości demokratycznych, spotkać z uczestnikami przemian demokratycznych z lat osiemdziesiątych czy badaczami tych przemian. Szczególnie mocno wybrzmiewa to w Gdańsku, w którym narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. To, co jednak wyróżnia szkołę to jej wymiar praktyczny. Uczestnicy w ciągu 12 dni mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu fotografii i filmowania. W trakcie warsztatów nauczyli się tego, jak korzystać z aparatów fotograficznych i kamer filmowych oraz jak robić zdjęcia i filmy.

Dzięki formom filmowym i fotograficznym pokazali jak wygląda rzeczywistość widziana ich oczami. Miało to wymiar nie tylko dokumentacyjny, ale także wskazujący na możliwe kierunki zmiany społecznej. Planowanym efektem szkoły ma być wystawa, zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i fizycznie.

 

Літня школа 

Важливою подією, яка відбулася цього літа, стала наукова літня школа Summer Science Campus, де студенти мали змогу відвідати Гданськ на 12 днів, зустрітися з керівництвом університету, важливими науковцями, дізнатися про методи дослідження або обговорити свої дослідницькі плани, а також інтегруватися з колегами та колежанками з Польщі. 

 

У другій половині серпня відбулася чергова літня школа Summer School for the Promotion of Democratic Values. Це унікальна подія, під час якої учасники мали змогу обговорити демократичні цінності, зустрітися з учасниками демократичних змін 1980-х років або дослідниками цих змін. Це особливо сильно резонує в Гданську, де народилася Незалежна самоврядна профспілка “Солідарність”. Однак, що відрізняє школу, так це її практичний вимір. Протягом 12 днів учасники мали змогу взяти участь у майстер-класах з фотографії та кіновиробництва. Під час майстер-класів вони навчилися користуватися фотоапаратами та камерами, а також знімати фото та відео. 

За допомогою відео- та фотографій вони показали, як виглядає реальність, побачена їхніми очима. Це мало не лише документальний вимір, але й вказувало на можливі напрямки суспільних змін. Запланованим результатом школи має стати виставка, як віртуальна, так і фізична.

 

To top