Akcje charytatywne

Od początku pełnowymiarowego ataku Rosji na Ukrainę na Uniwersytecie Gdańskim prowadzona jest akcja „Studenci dla Ukrainy – pomagaMY”. W styczniu 2023 roku jej organizatorzy założyli Fundację „Studenci dla Ukrainy”, dzięki czemu mogą w jeszcze większym zakresie organizować pomoc dla dotkniętych wojną sąsiadów Polski.

Fundacją „Studenci dla Ukrainy” kieruje Marcelina Wilczewska – studentka politologii na UG i pomysłodawczyni akcji „Studenci dla Ukrainy – pomagaMY”. Przypomnijmy: dotychczas z naszej uczelni na Ukrainę wyjechało kilkaset transportów z pomocą humanitarną. Ostatni ruszył w połowie grudnia. Tym razem potrzebne były rzeczy niezbędne do uzupełnienia braków wynikających ze zniszczeń w infrastrukturze energetycznej. Dlatego też, jak podkreśla Andrzej Nuckowski, pochodzący ze Lwowa wolontariusz, który od samego początku bierze udział w akcji, zakupiono m.in. sześć nowoczesnych agregatów prądotwórczych pozwalających zapewnić oświetlenie, naładować telefon czy zagotować wodę.

Zdaniem Marceliny Wilczewskiej, większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielkim problemem jest brak prądu w gniazdku, kiedy nawet naładowanie telefonu, by skontaktować się z najbliższymi, staje się problemem. Tymczasem niektórzy mieszkańcy Ukrainy pokonują duże odległości, aby dostać się do źródła prądu. To, co dla nas jest normalnością, dla nich jest luksusem, a niekiedy nawet – sprawą życia lub śmierci.

Jakie są plany fundacji na najbliższe miesiące? Jej założycielka mówi o kolejnych działaniach. Nie będą to jednak tylko zbiórki, ale także spotkania o charakterze naukowym, popularyzatorskim czy szkoleniowym, związane z integracją społeczności polskiej i ukraińskiej oraz wiele innych przedsięwzięć. A wszystko to dzięki wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego za pośrednictwem Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

Łukasz Bień

 

Благодійні акції 

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну в Гданському університеті триває кампанія “Студенти для України – допомагаємо”. У січні 2023 року організатори створили Фонд “Студенти для України”, що дозволило їм організувати ще більше допомоги для постраждалих від війни сусідів Польщі. 

Фонд “Студенти для України” очолює Марцеліна Вільчевська, студентка політології в ГУ та ініціаторка кампанії “Студенти для України – допомагаємо”. Нагадаємо: до цього часу з нашого університету в Україну виїхало кілька сотень транспортних засобів з гуманітарною допомогою. Останній вирушив в середині грудня. Цього разу потрібні були речі, щоб заповнити прогалини, що виникли внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури. Саме тому, як зазначає Анджей Нуцковський, волонтер зі Львова, який бере участь в акції від самого її початку, серед іншого, було придбано шість сучасних генераторів, щоб забезпечити освітлення, зарядити телефон чи закип’ятити воду. 

За словами Марцеліни Вільчевської, більшість з нас не усвідомлює, наскільки це велика проблема – відсутність електрики в розетці, коли навіть зарядка телефону для зв’язку з близькими стає проблемою. Тим часом деякі жителі України долають великі відстані, щоб дістатися до джерела живлення. Те, що є нормальним для нас, для них є розкішшю, а іноді навіть – питанням життя або смерті. 

Які плани фонду на найближчі місяці? Його засновниця розповідає про наступні кроки. Однак це будуть не лише збірки, але й зустрічі наукового, популяризаторського чи навчального характеру, пов’язані з інтеграцією польської та української громад, а також багато інших проектів. І все це завдяки підтримці Гданського університету через Центр студентської та докторської діяльності. 

Лукаш Бєнь 

 

Więcej na ten temat znaleźć można w styczniowym numerze Gazety Uniwersyteckiej, link poniżej:

GU_STYCZEN_2023-studenci-dla-ukrainy

 

 

 

To top