Wizyta naukowców z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego

W mijającym roku Uniwersytet Gdański miał zaszczyt gościć delegację naukowców z Ukrainy, pod przewodnictwem Prorektora Prof. Andriia Smitiukha, z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Miecznikowa (OUN). Wizyta odbyła się dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W skład delegacji weszli:

 • Maria Sarakutsa – Wydział Prawa i Ekonomii, specjalizacja w dziedzinie prawa konstytucyjnego
 • Maria Rusakova – Wydział Biologii, mikrobiologia, wirusologia i biotechnologia
 • Snizhana Chernadchuk – Wydział Biologii, biochemia i genetyka molekularna
 • Natalia Kyrylenko – Wydział Biologii, badania nad wpływem substancji fizjologicznie aktywnych
 • Andrii Smitiukh – Wydział Ekonomii i Prawa, prawo administracyjne i handlowe

Delegacja spotkała się z Prorektorem dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim. prof. UG z którym dyskutowano o tym w jakim kierunku będzie rozwijać się współpraca obydwu uczelni w najbliższym czasie i w dłuższej perspektywie.

Profesor Smitiukh spotkał się także z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG, oraz Prodziekan dr hab. Małgorzatą Balwicką-Szczyrbą, prof. UG. Spotkania te poświęcone były omówieniu perspektyw współpracy naukowej, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych, których efekty zobaczymy już w następnym roku.

Wizyty na Wydziałach UG

Delegacja odwiedziła Wydział Biologii oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, spotykając się z naukowcami z obydwu wydziałów, przede wszystkim z

 • Dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
 • Prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
 • Dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG
 • Dr hab. Jan Kaczor, prof. UG
 • Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG

 

Wizyta w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Wizyta w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) była bardzo istotnym punktem pobytu gości z Ukrainy. Dyrektor CZRUG, dr Krzysztof Szczepaniak, przedstawił działania centrum, ukazując, jak Uniwersytet Gdański realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Spotkanie to stanowiło platformę do dyskusji o możliwościach współpracy z OUN w dziedzinie badań i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach wizyty omówiono konkretnie prowadzone działania oraz możliwości współpracy między uczelniami w kontekście realizacji wspólnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem​​.

Waga Międzynarodowej Współpracy Naukowej

Współpraca międzynarodowa stanowi kluczowy element rozwoju naukowego na Uniwersytecie Gdańskim i Odeskim Uniwersytecie Narodowym. Umożliwia ona wymianę wiedzy, doświadczeń i najnowszych osiągnięć naukowych. Jest to szczególnie ważne dla obu uczelni, gdyż pozwala na tworzenie nowej jakości w badaniach, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania oraz wprowadzanie interdyscyplinarnych podejść do nauki. Współpraca ta przynosi korzyści zarówno Uniwersytetowi Gdańskiemu, jak i Odeskiemu Uniwersytetowi Narodowemu, otwierając drzwi do międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych, które mogą przyczynić się do rozwoju obu społeczności akademickich i wpłynąć na globalne wyzwania naukowe.

Delegacja miała również okazję zwiedzić miejsca o znaczeniu kulturowym i historycznym w Trójmieście i okolicach co pozwoliło na odpoczynek gościom z Odessy, w której sytuacja ze względu na działania wojenne i trwający ostrzał jest trudna.

Wizyta naukowców z Ukrainy na Uniwersytecie Gdańskim jest dowodem na to, że współpraca międzynarodowa może tworzyć nową jakość w nauce, służąc obopólnemu rozwojowi i otwiera nowe możliwości nie tylko dla obecnych ale i przyszłych pokoleń naukowców.

To top