Spotkanie studentów UG i Odeskiego Uniwersytetu im. Ilji Miecznikowa

Parlament Studentów i Rada Doktorantów UG działają na rzecz studentów i doktorantów nie tylko w ramach UG i organizacji krajowych, ale także w wymiarze międzynarodowym. Jednym z przykładów jest współpraca z Новини Одеського університету Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa. W ramach współpracy na @uniwersytet_gdanski odbyło się I pierwsze spotkanie robocze studentów i doktorantów z obu uczelni. W spotkaniu uczestniczył Jego Magnificencja Rektor UG prof. Piotr Stepnowski oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG którzy mówili o tym jak istotną rolę pełnią studenci i doktoranci w ramach kontaktów międzynarodowych. Przewodniczący Parlamentu Studentów UG Bartosz Chojnacki powitał uczestników i zarysował ramy współpracy w najbliższym czasie. Joanna Jakubowska oraz Hubert Czyż reprezentujący UG w Student Council European University of the Seas SEA-EU Uniwersytet Gdański opowiedzieli o misji Sojuszu, roli studentów w jego ramach oraz o tym jak wygląda organizacja prac reprezentantów studentów. Mgr Mateusz Baluk, Przewodniczący Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG reprezentował głos doktorantów w ramach spotkania. Ukraiński Uniwersytet był reprezentowany przez studentów i doktorantów z organizacji funkcjonujących w ramach tej uczelni. Spotkanie było jedynie wstępem do kolejnych aktywności w ramach współpracy. Jeśli jesteś chętny do zaangażowania się w ten lub inne projekty zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc5i99VOjh-lMtFQHqt8fgH9UMUcxVTFJSVFEQTJYRE9VTDk5RkNZM0w0Ty4u&fbclid=IwAR3tUPtMKzp2XagFIXG_s6ooiVLSR39aGAKw3ZwaahFVdW6rPFqJGf_3Yyg
To top