Studenckie Otwarcie Roku Akademickiego – relacja

12 października 2023 roku Uniwersytet Gdański zamienił się w miejsce pełne energii, uśmiechu i pozytywnej atmosfery, gdy na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się “Studenckie Otwarcie Roku Akademickiego”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło nie tylko studentów, doktorantów i wykładowców ale także wielu zainteresowanych poznaniem naszej uczelni i działających w jej obrębie różnorodnych organizacji. Przybywając na Wydział Nauk Społecznych, uczestnicy mieli okazję bliżej poznać Uniwersytet Gdański oraz działające na nim organizacje studenckie i nie tylko. Stoiska rozmieszczone na terenie wydziału były miejscem spotkań i wymiany informacji. Studenci i pracownicy reprezentujący te organizacje chętnie odpowiadali na pytania, dzielili się swoją pasją i zachęcali do włączenia się w aktywności studenckie. Wśród wystawców można było spotkać takie organizacje jak AZS UG, który zachęcał do aktywności sportowej na uczelni opowiadając o działających w ramach AZS UG sekcjach sportowych jak również osiągnięciach poszczególnych drużyn. Radio Mors, które promowało swoje audycje i działania radiowe, których liczba słuchaczy nieustannie rośnie. Nie zabrakło również Akademickiego Centrum Kultury, prezentującego bogatą ofertę kulturalną dla studentów. Studencka telewizja Neptun zapraszała do świata mediów, a Centrum Języków Obcych zachęcało do nauki licznych języków. Ważnym elementem wydarzenia była również możliwość rozmowy z przedstawicielami instytucji wspierających studentów, takimi jak Centrum Wsparcia Psychologicznego czy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych promowały możliwości studiowania i współpracy międzynarodowej na UG, a nawet odbycia stażu w Ministerstwie. Można było również porozmawiać z reprezentantami instytucji takiej jak Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, Na temat współpracy międzynarodowej z chęcią rozmawiali również przedstawiciele Forum Współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Narodowego w Odessie im. Ilji Miecznikowa. Podczas wydarzenia można było uzyskać informacje dotyczące perspektywy międzynarodowej współpracy naukowej, której najlepszym przykładem była olbecność przedstawicieli Odeskiego Uniwersytetu na odbywającej się właśnie na UG Szkole Jesiennej. Swoje stanowisko miała również Biblioteka UG, która w ostatnim czasie organizowała m.in. Noc Bibliotek. Na WNS obecna była także reprezentacja Biura Karier UG, która informowała o możliwościach rozwoju zawodowego. Podczas Studenckiego Otwarcia Roku Akademickiego nie zabrakło przedstawicieli władz uczelni. JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG rozmawiali ze studentami, doktorantami oraz przedstawicielami poszczególnych organizacji o możliwościach rozwijania swoich zainteresowań oraz uzyskania szeroko pojętego wsparcia w ramach studiów na UG. Głównym organizatorem wydarzenia było CASiD UG, który wraz z Parlamentem Studentów UG i Radą Doktorantów zadbał o sprawną organizację i atrakcyjny program. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Gazety Uniwersyteckiej oraz czasopisma Progress. “Studenckie Otwarcie Roku Akademickiego” na Uniwersytecie Gdańskim było nie tylko okazją do zdobycia informacji, ale także do nawiązania nowych znajomości oraz włączenia się w aktywności społeczne. Nie obyło się również bez akcentu dobroczynnego, a mianowicie kolejnej edycji charytatywnego kiermaszu książek. Tym razem zebrane środki wspomogły Polaków mieszkających we Lwowie. To właśnie takie inicjatywy jak wspomniane wydarzenie, sprzyjają integracji studentów, tworzeniu więzi oraz rozwijaniu pasji naukowych i kulturalnych. Nie da się ukryć, że miniony czwartek udowodnił, że Uniwersytet Gdański to miejsce, gdzie edukacja łączy się z bogatym życiem społecznym i kulturalnym, tworząc inspirujące środowisko dla studentów.   zapraszamy do odwiedzenia galerii z tego wydarzenia
To top