Posiedzenie robocze studentów i doktorantów Forum Współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Odeskiego Uniwersytetu Narodowego

W dniu 18.12.2023 o godzinie 17.00  miało miejsce kolejne spotkanie spotkanie Forum Współpracy UG/OUN. W spotkaniu udział brało czterech przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, oraz szesnastu studentów z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa. Byli wśród nich przedstawiciele organów samorządowych studentów oraz organizacji studenckich. Studenci reprezentowali szeroki zakres wydziałów oraz kierunków naukowych. Spotkanie miało na celu ustanowienie podstaw pod przyszłą współpracę pomiędzy studentami obydwu uniwersytetów.

Pierwsza część spotkania poświęcona była na przedstawienie propozycji oraz pomysłów studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Omówiono przeszłe aspekty współpracy, przede wszystkim udział studentów z Odessy w Kongresie Młodej Nauki oraz letnich szkołach naukowych, a także możliwość ponowienia kooperacji w tym zakresie. Zapadła również decyzja o organizacji regularnych spotkań w ramach Forum oraz przedyskutowano temat platformy na jakiej współpraca ma się obywać.

Następnie wypowiadali się studenci Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa, przedstawiając swoje pomysły dotyczące formy przyszłej kooperacji. Wyrazili chęć wzięcia udziału w szkołach letnich, składając jednocześnie propozycję ewentualnego tematu jednej z nich – problemu ekologii. Przedstawili chęć organizacji wielu projektów, takich jak kluby czytelnicze mające na celu promowanie kultury, spotkania organizacji samorządów studenckich w celu wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń, turnieje debat między studenckich, czy też spotkań mających na celu promocję oraz naukę języków obcych. Wskazali również na potrzebę stworzenia wielu platform wymiany i komunikacji, takich jak grupa na komunikatorze WhatsApp, czy wspólny kanał na YouTube. Zaproponowano również organizację turnieju gier on-line, Counter-Strike czy Dota 2.

Ważnym elementem spotkania była także dyskusja dotycząca możliwości podniesienia jakości kształcenia na obu uczelniach dzięki wspólnym doświadczeniom studentów, doktorantów i pracowników UG i OUN. Dyskutowano udział badaczy z obydwu uczelni w cyklu szkoleń w ramach Akademii Młodych Badaczy, które odbędą się w 2024 roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją nad przedstawionymi pomysłami. Obydwie strony wyraziły chęć kooperacji, i zacieśniania wzajemnych relacji. Ustalono również termin przyszłego spotkania, które odbędzie się już na początku nadchodzącego roku.

 

Aut. Wojciech Giernat

 

To top